Om Lipizzaneren / Historie

Historie

Kort om Lipizzanerens historie: 
Den Spanske Rideskole
 
Lipizzaneren er Europas ældste kulturrace og blev fremavlet under det Østrig-Ungarske kejserrige for 430 år siden med henblik på at skabe en paradehest til det Habsburgske Hof.
 
Lipizzaneravlen havde sin begyndelse i 1580 da Ærkehertug Charles II, søn af den østrigske Kejser Ferdinand I, grundlagde Lipizza Stutteriet (i dag kendt som Lipica) ved at bruge de bedste af de importerede spanske heste, Andalusieren og Berberen på de lokale Karstheste.
 
Karsthesten var hvid, smal, langsom i udvikling og ekstrem stærk. Da Romerne opdagede den brugbare og livsstærke kvalitet i Karstlandet, begyndte de systematisk at avle på Karsthesten. En hest der blev set op til igennem årtier for deres udholdenhed, styrke, mod og sejhed.
 
De fleste mennesker tror fejlagtigt, at Lipizzaneren har arvet sin høje benaktion fra den spanske hest, men det var Karsthesten, som gav Lipizzaneren sin høje benaktion.
 
I dag er der Lipizzanerstutterier i Østrig, Slovenien, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien, disse er eller var statsejet. Der er også Lipizzanerstutterier i andre lande, men disse er private. Her kan nævnes Sydafrika, Australien, ex. Jugoslavien, Tyskland og Danmark.
 
 
Kort om Den Spanske Rideskoles historie:
 
Den Spanske Rideskole – 450 års jubilæum
…meget lille historisk tilbageblik….

Vi ved at Lipizzaneravlen startede op i 1580 på Lipica i det dengang østrig/ungarske kejserrige – nu beliggende i Slovenien.

Men Den Spanske Rideskole har i 2015 afholdt 450 år jubilæum, da det var året for grundlæggelsen af Den Spanske Rideskole. Faktisk startede Den Spanske Rideskole i år 1521, da Ærkehertug Ferdinand I (som voksede op i Spanien) kom til Østrig med 200 spanske heste, men det er først i år 1565 at Den Spanske Rideskole i Wien bliver nævnt i et dokument.

Den Spanske Rideskole i Wien er hjemmehørende i Michaelerfløjen på Hofburg, der oprindeligt tjente som uddannelse af den kejserlige familie. Det er en af de vigtigste steder for bevarelse af den klassiske ridning, og hvor udelukkende Lipizzanere uddannes. Den kejserlige bys ”rideskole” blev sandsynligvis siden begyndelsen af det 19. århundrede almindeligvis kaldet ”Den Spanske Hofrideskole.”

I år 2010 kom kunsten af klassisk ridning og den høje skole i Den Spanske Rideskole på UNESCOS liste over ”World Heritage” af Østrigs National Treasure.

Ferdinand I (1503-1564)
Kejser Ferdinand I voksede op i Spanien. I årene 1518-1521 boede han hos sin tante og Regent Margaret i Bruxelles og Mechelen og i år 1521 kom han til Wien. Han byggede stalde og en lade på Wien Burg, hvor han startede Den Spanske Rideskole med 200 andalusiske heste. Han fik som privatbolig bygget Stallburg i år 1560, men fik aldrig som sådan brugt det.

Maximilian II (1527-1576)
Ærkehertug Maximilian, søn af kejser Ferdinand I var fra 1564 og i mere end to årtier herre af Empiret. Han fik også regelmæssige leverancer af spanske heste til Wien, der kom fra det sydlige Italien eller fra Spanien selv. Hans yndlingsheste havde i år 1551 oprindeligt til huse i Renngasse i Wien. Først efter omdannelsen af Stallburg i årene 1565 - 1569, blev habsburger hestene ført hertil.

Første omtale i 1565
I september 1565 er et pengebeløb blevet anvendt ”til opførelsen af Thumblplatz i haven i Burg”. Dette er den første omtale af den senere Spanske Hofrideskole. Den er hidtil altid blevet dateret til år 1572 som den første registrerede omtale af Den Spanske Rideskole, men det bør korrigeres til år 1672, hvor en kilde omtaler en spansk ridestald og ikke en ridesal. Institutionen er altså ældre end hidtil antaget.

Kejser Leopold I (1640-1705)
Det var Kejser Leopold I, der fik ”offentliggjort” ridningen i Wien. Ridning var ellers ”lukket land” til alle sider. Leopold var en meget talentfuld Habsburg hersker og grundlagde Wien som musikalsk og teatralsk by og han fik opsat sine demonstrative karruseller og equestrian fremvisninger, der hurtigt blev mode og kendt under navnet ”Roßballette”. Leopold var meget populær i Wien og en sådan ”Roßballette” blev fremvist i anledning af ægteskabet mellem Kejser Leopold I og Margareta Theresia den 24. januar 1667 på den indre slotsplads, og måske for første gang i Wien ledt af menneskelig musik og rytme til hest.

Kejser Karl VI (1685-1740)
Kejser Karl VI byggede i årene 1729-1735 ”Vinterrideskolen”. Arkitekten Johan Bernhard Fischer von Erlach designede den lyse ridehal, som af mange betragtes som den smukkeste i verden. Hans søn Joseph Emanuel Fischer von Erlach kom med udkastet til designet og kilder fortæller, at Fischer von Erlach havde brugt kapellet i Versailles-slottet som model.
Stadig den dag i dag hilser beriderne på portrættet af Kejser Karl VI, der hænger i den ene ende af ”Vinterrideskolen”. Mange tror, at man hilser på de fremmødte gæster, men beriderne hilser en tak til Kejser Karl VI for opbyggelsen af Vinterrideskolen.

Ikke mere under offentlig forvaltning
Siden år 2001 er Den Spanske Rideskolen og Piber stutteriet blevet outsourcet fra at være under offentlig forvaltning. De er blevet økonomisk uafhængig og institutionen har forpligtet sig til ved lov ”at permanent bevare traditionen og den høje skoles klassiske ridekunst i de relevante dele af Hofburg og Piber stutteriet” og dermed bevare og beskytte den offentlige interesse og repræ-sentere østrigske og internationale kulturværdier.
Aktierne skal dog forblive 100% ejet af føderationen.

Siden 1. december 2007 har Den Spanske Rideskole haft to administrerende direktører;
Elisabeth Gürtler og Erwin Klissenbauer.
Ridekolen ledes af første overberider Wolfgang Eder, overberider Andreas Hausberger og berider Herwig Radnetter (administration).
 
Vinterrideskolen i Wien på Michaelerplatz