Om Lipizzaneren / Blodlinier

Blodlinier

En Lipizzaner kan være enten L.I.F. anerkendt, dvs. have internationale papirer, hvor hesten kan spores tilbage til de oprindelige linier, eller den kan være national anerkendt, hvor afstamningen ikke er fyldestgørende. Sidstnævnte kan aldrig blive L.I.F. anerkendt!

Man startede op med 6 klassiske hingstelinier af forskellig afstamning, for til sidst at have den race vi i dag kender: Lipizzaner

Senere kom endnu 2 hingstelinier; Incitato og Tulipan
 
De 8 klassiske hingstelinier (stamfædrene) og deres historie kan du læse mere om i menuerne til venstre. 
 
Favory Betalka XVII 
  Fotograf: Kirsten Ellebæk Petersen (www.fo2graf1.dk)