*** Rul ned - der er flere nyheder ***
 
Er du interesseret i fortsat at være medlem af Dansk Lipizzanerforening?
I vores forening går vi meget op i at bevare den smukke Lipizzaner race, sammenhold, fremvisninger til både Roskilde dyrskue, Store Hestedag, stævner mv.
Her er her flere muligheder for at støtte vores forening i forskellige medlemskaber.
Kontingent 2020 -
Fristen for indbetaling af kontingent er d. 01.02.2020 kl. 23.59, såfremt man ønsker stemmeret ved årets Generalforsamling.
Indbetaling til foreningen på:
Reg.nr: 7646
Konto nr.: 2002288
Skriv navn, adresse og e-mail på indbetalingen
Enkelt medlemskab: 600,- kr
Stemmeret for 1 person (udløb 2. februar 2021)
deltagelse i diverse arrangementer, hingst på hingsteliste, salgsheste osv
+ nyhedsbrev
Familiemedlemskab: 800,- kr.
Stemmeret for 2 personer (udløb 2. februar 2021)
deltagelse i diverse arrangementer, hingst på hingsteliste, salgsheste osv
+ nyhedsbrev
Støttemedlemskab: 250,- kr
+ nyhedsbrev

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til os på Facebook eller på e-mail ....
 
 
Are you interested in being a member of the Danish Lipizzan association?
In our association, we go to great lengths to preserve the beautiful Lipizzan race, the unity, rallies, showcases etc.
Here are several opportunities to support our association in different memberships.
Subscription 2020-
The deadline for payment of the quota is 01.02.2020 at. 23.59 midnight, if you want to vote at this year's General Meeting.
Deposit to the association at:
Reg.no: 7646
Account no .: 2002288
Write name, address and email on payment
Single membership: DKK 600.
Voting rights for 1 person (expires February 2 2021)
Participation in various events, stallion on stallion list, sales horses, etc. + newsletter
Family membership: DKK 800.
Voting rights for 2 persons (expires February 2 2021)
Participation in various events, stallion on stallion list, sales horses, etc. + newsletter
Support membership: DKK 250.
+ newsletter

If you have any questions, please feel free to write to us on Facebook or email 
 
♦♦♦♦♦
  
 
Er du endnu ikke medlem, så kan du melde dig ind her
 
♦♦♦
 
Vi er også på instagram :) 
Følg os på Lipizzanerdk 
 
♦♦♦♦♦ 
 
Obs! Mangler du som medlem et medlems - login så du kan få adgang til referater mv. kontakt da Dirch på mail - Lipizzanerne@gmail.com
 
♦♦♦♦♦
 
Medlemskab i Dansk Lipizzanerforening...
 
Ønsker du medlemskab i Dansk Lipizzanerforening, kan du indbetale til foreningens konto i Handelsbanken: 

Reg.nr. 7646
Kontonr.: 2002288
 
HUSK at skrive navn og adresse og e-mail på overførslen, ellers ved vi jo ikke hvem du er!
 
 
Kontingent år 2019 :
  
Enkelt medlemskab:                                 600,- kr.       
stemmeret for 1 person (udløb 2. februar)
deltagelse i diverse arrangementer, hingst på hingsteliste, salgsheste osv
+ nyhedsbrev og årsskrift
 
Familiemedlemskab:                                800,- kr. 
stemmeret for 2 personer (udløb 2. februar)
deltagelse i diverse arrangementer, hingst på hingsteliste, salgsheste osv
+ nyhedsbrev og årsskrift
 
Støttemedlemskab:                                   250,- kr.
+ nyhedsbrev og årsskrift
 
***********************
Kig forbi vores facebook side, og kom nemt i kontakt med vores medlemmer.